Giron Industri & Miljö AB

Här följer lite riktlinjer för dig som behöver anlita underentreprenad genom Giron Industri & Miljö AB. Vi har till dagens datum kvalificerad personal tillgänglig för uppdrag med rätt kompetens och lång erfarenhet inom samhällsbyggnad och industri. Här följer en idé om uppdrag som vi kan utföra.

* projektering
* arbetsledning
* miljöanalys
* naturvärdesinventering
* skydd för viltskador
* artinventering
* gräventreprenader
* anläggningsarbeten
* markentreprenader
* transporter, lastning & lossning
* byggentreprenader
* stängselmontage
* snöröjning
* skogsröjning
* dikesröjning
* viltstängsel
* rivningsuppdrag
* industrimontage
* industriunderhåll
* underhåll av vägar
* underhåll av järnväg
* industrifastigheter
* miljö & återvinning

Anläggningsmaskiner för uppdrag – Giron Miljö AB

Behöver ni hjälp med schaktning eller lastning/lossning så har vi en hjullastare typ Volvo BM L70 tillgänglig för arbete. Vi har också en grävmaskin på 9 ton, utrustad med rotortilt, planerskopa, tandad djupgrävskopa, kabelskopa, slät grävskopa, och tjälkrok. Vill ni anlita oss i Kiruna och Gällivare är priset beroende av uppdrag mellan 700-1200 kr/tim + moms, exklusive transport till och från aktuellt område.

Giron Industri & Miljö AB

För mer information
Roger Tel. 070 547 48 35
Olof Tel. 070 349 74 86

#kompakteringsmaskiner