Giron Industri & Miljö AB

I vår affärsidé finns ett väl utvecklat koncept för projektutveckling, industri projektering och specialisering inom segmentet industri projekt med totalentreprenad som huvudentreprenadform. Säkerhet finns med som en mycket viktig del i all vår verksamhet. Vi ska också arbeta för hållbara och långsiktiga lösningar för samhällsutveckling utifrån ekonomi, miljö och sociala aspekter.

Giron Industri & Miljö AB