Fågelinventering

Giron Miljö AB – Fågelinventering

En stor andel av de artinventeringar som Giron Miljö AB utför är fågelinventeringar. Giron Miljö AB utför ofta fågelinventering inför exploatering som bergtäkter, torvtäkter, vindkraft, kraftledningar, bostadsområden, men även i syften som forskning, miljöövervakning och naturvårdsplanering. Vill du veta mer om naturvärdesinventeringar enligt SIS-standarden 199000:2014, fågelinventeringar (linjetaxering, mellanårsvariationer, årstidsvariationer, revirkartering), och andra fördjupade artinventeringar och naturvårdsåtgärder fråga efter ett standardiserat inventeringsmaterial och artskyddsutredning. 

Kontakt

Roger 070 547 48 35

https://gironmiljo.se

Leave a Comment