Kvalitetsarbete hos Giron Miljö AB Strategiska Industriprojekt

Giron Miljö AB

Vi på Giron Miljö AB arbetar med kvalitetssäkring på ett flertal sätt bland annat när det gäller vår kontakt med kunderna, vår miljöpåverkan samt vår egen arbetsmiljö.

Giron Miljö AB har bred kompetens och ett personligt engagemang. Genom ett stort nätverk av samarbetspartners kan vi utföra alla typer av arbeten. Ett personligt engagemang tillsammans med våra kunder och samarbetspartners är viktigt för oss. Genom detta kan vi säkerställa att vi levererar en tjänst av högsta kvalitet från start till mål.

Kvalitativt miljöarbete

Vi har konstaterat att drivmedel, kemikalier och avfall är våra mest betydande potentiella miljöpåverkande faktorer och när det gäller kvalitetsaspekter är kunskap, kompetens och praktiskt miljöarbete våra viktigaste framgångsfaktorer.

Giron Miljö AB strävar efter att bli ett klimatneutralt företag. Vi avser att klimatkompensera för våra fordon och maskiner, vi källsorterar vårt avfall och har en effektiv avfalls-, och kemikaliehantering.

Arbete för arbetsmiljö av kvalitet

Arbetet för en säker och trivsam arbetsmiljö är i fokus och utvecklas kontinuerligt. Samtliga personal på företaget utbildas inom riskbedömning, användande av skyddsutrustning samt maskinkunskap.

Ständig förbättring och förebyggande hälso-, miljö-, kvalitets- och ekonomiskt arbete skall ses som naturlig del i all verksamhet, liksom uppfyllandet av de lagar, föreskrifter och normer som samhället, våra kunder och anställda ställer på verksamheten.

I vår affärsidé finns ett väl utvecklat koncept för projektutveckling, industriprojektering och specialisering inom segmentet industriprojekt med totalentreprenad som huvud entreprenadform. Vi besitter en genuin expertis för anläggning av industristängsel, byggstängsel, samt viltstängsel. Säkerhet finns med som en mycket viktig del i all vår verksamhet. Vi ska också arbeta för hållbara och långsiktiga lösningar för samhällsutveckling utifrån ekonomi, miljö och sociala aspekter.

● Vårt företag följer riktlinjerna för ISO 9001 certifiering

● Vi följer arbetsmiljöverkets krav på arbetsmiljöarbete

● Vi arbetar medvetet för att uppfylla de senaste miljökraven som krävs för fordon och maskiner.

Kontaktuppgifter

Giron Miljö AB

Victoria Esberg

Antennvägen 55

98145 Kiruna

Org: 559354-0718

Leave a Comment